2155654035 Παναγίτσας Πλατανας 15, Ταύρος anakahmed17@gmail.com